ΟΔΗΓΙΕΣ:
Όταν το applet κατέβει τελείως, κάνετε κλικ πάνω του.
Για να πυροβολήσετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο shift ή το πάνω βελάκι.
Για να στρίψετε, χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξί βελάκι .
Αν θέλετε να σταματήσετε τον ήχο,χρησιμοποιήστε το 'S'.
Καλή διασκέδαση!!