ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Μαθητές
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  :  ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύει από 10 Ιαν 2011

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Α1
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
ΤμήμαΑ2
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Α3
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Β1
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Β2
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Β3
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Γ1
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Γ2
(Ισχύει από 10-01-2011)

1ο Γυμν. Ελληνικού
Τμήμα Γ3
(Ισχύει από 10-01-2011)