ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Τι είναι το RSS;
Οι Εφημερίδες Σήμερα..

Νέα μέσω Τεχνολογίας RSS rss

 

esos.gr
Παρ, 16 Μάρ 2018 22:56:24
Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
 
 
Αξιολόγηση με “ανώνυμα ερωτηματολόγια”
Παρ, 16 Μάρ 2018 22:56:24

Υπουργείο παιδείας Επαναθεσμοθετείται  για τρίτη συνεχόμενη φορά το «ανώνυμο ερωτηματολόγιο» για αξιολόγηση Στελεχών Εκπαίδευσης , με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης. Με το ίδιο Σχέδιο Νόμου θεσμοθετείται και ειδικό όργανο εκδίκασης ενστάσεων επί του «ανωνύμου ερωτηματολογίου»(!!) Η   αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και...

 
 
Καταργείται οριστικά ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:41:04

Υπουργείο παιδείας Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται. Αυτό προβλέπει το άρθρο 17 του Σχεδίου Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων μεταφέρονται στο νέο θεσμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι θα είναι στον αριθμό 530 από 800 που είναι σήμερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου θα αναλάβουν επίσης τις αρμοδιότητες: Α. Των Προισταμένων Επιστημονικής Καθοφ]δήγησης, και, Β. Των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ). Οι...

 
 
Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων-Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:27:22

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης:  1. Καθιερώνεται στις σχολικές μονάδες η λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού και  την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των...

 
 
Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων- Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:24:41

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης  1. Ο συλλογικός προγραμματισμός και η ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή: α) στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στην ανάπτυξη δημοκρατικών και συνεργατικών πρακτικών, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου, καθώς και των...

 
 
Αποχώρησαν από τη συνάντηση με τον υπ. Παιδείας ΟΛΜΕ και ΔΟΕ
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:20:22

Αποχώρησαν από τη σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τα ΔΣ της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. Αρχικά αποχώρησε το ΔΣ της ΔΟΕ και αποφάσισε να επιδιώξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα και στη συνέχεια το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Οι πρόεδροι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ  Ν. Παπαχρήστος και Θανασης Κικινής μίλησαν στο esos. ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

 
 
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:19:08

Υπουργείο παιδείας Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης: 1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους. 2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης επανέρχονται ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι...

 
 
Υπεύθυνοι Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:10:57

Υπουργείο παιδείας Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης: 1.  Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας...

 
 
Τα επιδόματα των Στελεχών Εκπαίδευσης-Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:08:23

Υπουργείο παιδείας Το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης προβλέπει το ύψος των επιδομάτων για τα Στελέχη Εκπαίδευσης, ως εξής: «β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τετρακόσια  (400) ευρώ. βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης...

 
 
Ιδρύονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευση
Παρ, 16 Μάρ 2018 20:03:54

Υπουργείο παιδείας Στην περιοχή ευθύνης κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης, ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ., τα οποία υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως εξής: α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα, ββ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, γγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα, δδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και εε)  Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή. β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής: αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία, δδ) 2ο Β΄ Αθήνας...

 
 
Πως θα γίνεται η επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης-Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου
Παρ, 16 Μάρ 2018 19:56:35

Υπουργείο παιδείας Το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης προβλέπει τα ακόλουθα για τις διαδικασίες επιλογής των Στελεχών Εκπαίδευσης, ανά κατηγορία: Άρθρο 21 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δ πευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις, τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι, ύστερα από την...

 
 
Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης-Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου
Παρ, 16 Μάρ 2018 19:37:32

Υπουργείο παιδείας Το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης προβλέπει την αξιολόγηση μόνο των στελεχών εκπαίδευσης από την 1η-9-2018 και όχι των εκπαιδευτικών της τάξης Επισης  το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος  152/2013 (Α΄ 240) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα το Σχε΄διο Νόμου για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει τα εξής: Άρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής –σκοπός  και γενικές αρχές 1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου ...

 
 
Το νομοσχέδιο για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αξιολόγηση, Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης κλπ)
Παρ, 16 Μάρ 2018 19:13:46

Υπουργείο παιδείας Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα  το Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ   ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΏ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ Δ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΕΣ...

 
 
Ολοκληρώθηκε η Β Φάση αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στη 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ – εγγραφές επιμορφούμενων
Παρ, 16 Μάρ 2018 18:44:07

Υπουργείο παιδείας Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση υποβολής αιτήσεων από εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να ενημερωθούν σχετικά με την τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση...

 
 
Στο αυτόφωρο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Παρ, 16 Μάρ 2018 18:41:15

Ο προέδρος , και ο  αντιπρόεδρος  του ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης  συνελήφθησαν σήμερα από άνδρες της αστυνομίας και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο μετά το ψήφισμα    συμπαράστασης που εξέδωσαν σε απολυμένη έγκυο εργαζόμενη σε ιδιωτική εταιρεία, ανακοίνωσε το ΠΑΜΕ . Σύμφωνα με το ΠΑΜΕ η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση του συγκεκριμένου εργοδότη.

 
 
Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και με αντιπροσωπεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε ο υπουργός Παιδείας
Παρ, 16 Μάρ 2018 14:32:29

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και με αντιπροσωπεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια της σημερινής συγκέντρωσης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο. Το αίτημα που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί ήταν οι μόνιμοι διορισμοί. Ο υπουργός χαρακτήρισε  δίκαιο το αίτημα. Επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου, που είχε διατυπωθεί και κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ότι το υπουργείο θα ανακοινώσει αριθμό μόνιμων διορισμών τον Οκτώβριο, μετά το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης, και ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι διορισμοί.    

 
 
Επιτροπή για τη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της χώρας
Παρ, 16 Μάρ 2018 13:32:05

Τη σύσταση άμισθης Επιτροπής για την εφαρμογή και παρακολούθηση της διδασκαλίας του αντικειμένου της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής που υλοποιείται στους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της χώρας, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Άξονες της δράσης της Επιτροπής είναι: Ο σχεδιασμός, συντονισμός,  εποπτεία, επιστημονική παρακολούθηση,  αξιολόγηση, και η γενικότερη οργάνωση του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες της χώρας με στόχο την ενσωμάτωση και διεύρυνση της κολύμβησης στη σχολική Φυσική Αγωγή για την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας των μαθητών/τριών. Η Επιτροπή   αποτελείται από τα εξής μέλη: 1.Κερερέ Δημήτριο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11...

 
 
Η Επιτροπή για τη συγχώνευση του Παν. Πατρών με το ΤΕΙ Δυτ Ελλάδος
Παρ, 16 Μάρ 2018 12:30:09

Επιτροπή  για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, συγκροτήθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Ειδικότερα η Επιτροπή αποτελείται από τους πανεπιστημιακούς: 1. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου,  Καθηγήτρια, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. 2. Δημήτριο Σκούρα του Γεωργίου, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. 3. Δημοσθένη Πολύζο του Κωνσταντίνου,  Καθηγητή, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών. 4. Σταύρο Κουμπιά του Αντωνίου,  Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 5. Παντελή Κυπριανό ...

 
 
Επισκέψεις μαθητών Γ ́ Γυμνασίου και Α ́ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα
Παρ, 16 Μάρ 2018 11:33:14

Υπουργείο παιδείας Α. Είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους. Β. Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Τα παραπάνω τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε έγγραφό του. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 
 
Πανελλαδικές: Από 16 -29 Μαρτίου οι δηλώσεις των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018
Παρ, 16 Μάρ 2018 10:40:51

Από σήμερα Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου  θα πρέπει οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπ. Παιδείας. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. 1. Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο ...

 
 
«Μαχαίρι» στα δύο το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Παρ, 16 Μάρ 2018 09:41:29

«Μαχαίρι» στα δύο μπαίνει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και οι Σχολές του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας θα ενοποιηθούν με το  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με πρόταση που παρουσιάστηκε στη συνάντηση του υπουργού παιδείας Κ. Γαβρόγλου  με τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ και   του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Δεν αποκλείεται στην πορεία να μπει και τρίτο “μαχαίρι” στη Σχολή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο Καρπενήσι να ενοποιηθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.   Ειδικότερα , το ΕΚΠΑ προτείνει στη θέση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ να ιδρύσει το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διαχείρισης Λιμένων, το οποίο θα ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και θα έχει έδρα τη Χαλκίδα, ενώ στη θέση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ, το Τμήμα...

 
 
Πανικός στο υπ. Παιδείας: Έκλεισαν τις πόρτες για τα ΙΧ των υπαλλήλων
Παρ, 16 Μάρ 2018 08:46:17

Απίστευτες εικόνες διαδραματίζονται από τις 7 το πρωί έξω από το υπουργείο Παιδείας. Οι υπάλληλοι που προσήλθαν με τα αυτοκίνητά τους στο υπουργείο βρήκαν κλειστή την κεντρική πύλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι εικόνες που βλέπετε στις φωτογραφίες. Από τους υπαλλήλους ζητήθηκε να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους έξω από το υπουργείο και να εισέλθουν στο χώρο της δουλειάς του χωρίς αυτά. Η απόφαση λήφθηκε με εντολή του υπουργού Παιδείας και οι υπάλληλοι ήδη είχαν ενημερωθεί από προχθές με  ενημερωτικό σημείωμα  από την  ΑΔΙΚΤΥΠ, ότι λόγω της σημερινής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται η   είσοδος των οχημάτων των υπαλλήλων που σταθμεύουν στους υπαίθριους χώρους του Υπουργείου για σήμερα 16-3-2018. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην τελευταία κινητοποίηση των...

 
 
Μπήκαν μέσα στο υπ. Παιδείας οι διαδηλωτές εκπαιδευτικοί και φοιτητές -Μεγάλη η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών στο υπ. Παιδείας (Βίντεο-Φωτορεπορτάζ)
Παρ, 16 Μάρ 2018 06:54:52

Μεγάλη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποιούν ο εκπαιδευτικοί,  με βασικό αίτημα να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. 15:30: Αυτή την ώρα   περίπου 40 διαδηλωτές εισέβαλαν μέσα στο υπουργείο Παιδείας. 16:00: Στο χώρο του υπ. Παιδείας εισήλθαν από την Κεντρική Πύλη πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ κήρυξαν για σήμερα   τρίωρη στάση εργασίας. Ειδικότερα: Η ΟΛΜΕ Η ΟΛΜΕ κήρυξε στάση εργασίας για τις τρεις τελευταίες ώρες του ωραρίου (11.00-14.00) και κάλεσε  την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις τρεις πρώτες ώρες του προγράμματος (08.00-11.00). Ανάλογες στάσεις κήρυξε η Ομοσπονδία  για την απογευματινή και εσπερινή βάρδια από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα...

 
 
Οι δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών
Παρ, 16 Μάρ 2018 00:03:19

7ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘ ΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διά του Τμήματος Φιλοσοφίας και με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), διοργανώνει τον 7ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: «Τεχνολογία & Φιλοσοφία». Ο διαγωνισμός απευθύνεται προς τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου, και στοχεύει στην καλλιέργεια του φιλοσοφικού λόγου στους μαθητές της Β΄/θμιας εκπαίδευσης και, μέσω αυτών, γενικότερα στην προαγωγή της φιλοσοφικής σκέψης στην ευρύτερη κοινωνία. Ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας διεξάγεται σε δύο φάσεις, μια προκριματική που θα...

 
 
Δύο σημαντικές δράσεις από το Γυμνάσιο Μασάρων της Ρόδου
Παρ, 16 Μάρ 2018 00:02:27

Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου Δύο σημαντικές δράσεις από το Γυμνάσιο Μασάρων της Ρόδου (βρίσκεται σε απόσταση 50 Km από την πόλη της Ρόδου) με πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων και του Διευθυντή του της σχολικής μονάδας Στέφανου Γιασιράνη  βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα περίπου μήνα. 1η Δράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 13:00-14:00 και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του σχολείου μας, παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα Νέων Τεχνολογιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκμάθηση λογισμικών γενικής χρήσης, του φωτόδεντρου και εφαρμογών Web 2.0, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής τους ως γνωστικά και διδακτικά εργαλεία...

 
 
Οι επιτροπές κρίσης των καθηγητών Α' βαθμίδας του Παν. Δυτ. Αττικής
Πεμ, 15 Μάρ 2018 21:42:20

Υπουργείο παιδείας Συγκροτήθηκαν, με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου οι   πενταμελείς επιτροπές ,  προκειμένου να κρίνουν την μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης καθηγητών Α ́ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. Ειδικότερα τα  μέλη των Επιτροπών ανά Σχολής έχουν ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ως αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς επιτροπής, σε περίπτωση απόντων ή κωλυόμενων τακτικών μελών, ορίστηκαν κατά σειρά οι εξής καθηγητές/τριες Πανεπιστημίων Α ́ βαθμίδας: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ως αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς επιτροπής, σε περίπτωση απόντων ή κωλυόμενων...